Norsk Vann ber om forskriftsendring

brannvann

Norsk Vann ber i et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om en mindre endring i forskrift om brannforebygging.

Dette for å klargjøre kommunenes ansvar for levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg, og derved unngå unødige diskusjoner lokalt. Forskriften var ute på høring vinteren 2015. I høringsutkastet var alle bestemmelser vedrørende brannvann tatt ut.

Vi har nå fått signaler om at formuleringene i gjeldende forskrift vil bli videreført. Norsk Vann ber spesielt om at begrepet «kommunen skal sørge for» i forskriftens § 5-4 blir endret til «kommunen skal påse at». 
 
Les brevet til DSB her.

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift

Web Analytics