Vannfattig budsjett må styrkes

THStortingshoring

I Stortingets høring av statsbudsjett 2016 for Klima- og miljødepartementet tok Norsk Vann opp behovet for økte midler til arbeidet med vannforvaltning og klimatilpasning.

 

Torsdag 22. oktober deltok Norsk Vann i energi- og miljøkomiteens høring av statsbudsjettet 2016 for Klima- og miljødepartementet. Norsk Vanns hovedbudskap var følgende:

Norsk Vann ber komiteen styrke budsjettet for 2016 med 50 mill. kr til overvåking av vann, 20 mill. kr til vannforvaltningsarbeidet, samt 200 mill. kr til en ny statlig støtteordning for kommunale avløpsanlegg. Det sistnevnte vil være et viktig miljøtiltak for å beskytte våre vannforekomster, et viktig motkonjunkturtiltak og et viktig klimatilpasningstiltak for å kunne takle ekstremnedbør.

Norsk Vann benyttet også anledningen til å støtte forslaget om økte midler på biogass-området, og pekte på at det er en sammenheng mellom biogass-satsingen og behovet for nasjonale mål for fosfor som en ressurs.

Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her. Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 33:15 inn i opptaket.

Utskrift

Web Analytics