Bekymring rundt deling av Forbrukerrådet

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har sendt Difis rapport om gjennomgang av forbrukerapparatet på høring. Forbrukerrådet er i dag en viktig samarbeidspartner for vannbransjen, både i deres påvirkningsarbeid og med individuell service til abonnenter av vann- og avløpstjenester, som vi håper også videre vil gis gode rammevilkår for sitt arbeid.

Norsk Vann uttrykker i sin høringsuttalelse bekymring for at en deling av organisasjonen, slik rapporten foreslår, vil kunne svekke organisasjonens interessepolitiske arbeid med vann- og avløpsspørsmål.
 
Difi har utarbeidet en rapport etter å ha gjennomgått forbrukerapparatet. Rapporten inneholder forslag til temmelig store endringer, særlig for Forbrukerrådet. På grunn av svært kort høringsfrist har Norsk Vann bare skrevet en kort høringsuttalelse.
 

Utskrift

Web Analytics