Høring: Ny mal for utslippstillatelser

Klif har utarbeidet et utkast til ny mal for utslippstillatelser. Norsk Vann vil avgi en uttalelse og ber om innspill fra andelseierne innen fredag 2. november.

 

Ny mal for utslippstillatelser etter Forurensningsforskriften kap. 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser §14-4 ble presentert av Klif under Vannforeningens seminar i Oslo den 17. oktober, og Klif inviterer nå Fylkesmannen og Norsk Vann til å gi innspill og kommentarer innen midten av november.

Malen kan lastes ned her.

Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om innspill fra medlemmene senest i løpet av fredag 2. november.

Mottatte innspill vil behandles av Avløpskomitéen før Norsk Vanns uttalelse sendes Klif.

Presentasjonene fra Vannforeningens seminar finnes på Vannforeningen.no

Utskrift

Web Analytics