Høring: NS-forslag med krav til borede brønner

Standard Norge har sendt på høring forslag til en Norsk Standard om krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål. Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 24. april 2012.

Standardforslaget prNS 3056 "Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål" er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 521 Komité for grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning. Høringsfristen til Standard Norge er 27. april 2012.

Norsk Vann vil avgi uttalelse til forslaget og ber om at innspill og synspunkter fra andelseierne sendes kjetil.furuberg@norskvann.no innen 24. april.

Merknad 04.05.2012: Det kom ikke inn noen synspunkter, og det ble ikke prioritert å avgi uttalelse til denne høringen fra Norsk Vann.

Utskrift

Web Analytics