Høring: NOU 2012:2 Utenfor og innenfor

Bilde av EU-flagg

Utenriksdepartementet har sendt på høring "NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU". Norsk Vann vil avgi uttalelse og ber om synspunkter fra andelseierne innen 23. april 2012.

Et utvalg, ledet av professor Fredrik Sejersted, har foretatt en gjennomgang av Norges avtaler med EU og vurdert deres betydning for det norske samfunnet. Utvalgets arbeid ble lagt frem 17. januar 2012 i form av "NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU".

Utenriksdepartementet har sendt NOU 2012:2 på høring, for å sørge for at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledning til å komme med vurderinger og synspunkter. Frist for innspill til departementet er 6. mai 2012. Høringsbrev og NOU 2012:2 kan lastes ned fra departementets hjemmesider.

Da EUs regelverk i stor grad er styrende for rammebetingelsene for norsk vann- og avløpssektor, vil Norsk Vann avgi en uttalelse til NOU 2012:2. Vi ber om at innspill og synspunkter fra andelseierne sendes toril.hofshagen@norskvann.no innen 23. april 2012.

Utskrift

Web Analytics