Høring: Endringer i forskrift om byggesak (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17)

terrasse ill

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å unnta flere terrasser fra søknadsplikten og å utvide unntaket fra søknadsplikten for tilbygg. 

Forslagene til endringer i SAK10 og TEK17 skal gjøre det enklere for folk å søknadsfritt bygge på egen eiendom. Departementet foreslår å unnta flere tiltak fra søknadsplikten og å forenkle kommunens saksbehandling.

I dag må man søke om å oppføre en terrasse som er mer enn 0,5 meter over bakken. Departementet foreslår å utvide unntaket til høyder på inntil 1 meter med rekkverk og at reglene om eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. 

Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad, dersom det bare skal brukes til bod eller lignende. Departementet foreslår at disse tilbyggene også skal kunne brukes til beboelse og varig opphold, hvis det er i samsvar med gjeldende regler og arealplaner og ligger minst fire meter fra nabogrensen.

Les hele høringsnotatet her.

I vår høringsuttalelse ønsker Norsk Vann å peke på faren for at unntakene fra søknadsplikten fører til at et økende antall terrasser og anneks plasseres over vann- og avløpsledninger. Vi ønsker dine innspill til høringen innen 29. september!

Frist for å sende inn høringssvar til departementet er 12. oktober 2020.

 

Utskrift

Web Analytics