Høring: Veileder til ledningsforskriften

logo samferdselsdep

Samferdselsdepartementet har sendt på høring veileder til ledningsforskriften (forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg). Ledningsforskriften fikk nye bestemmelser om bl.a. flytteplikt for ledninger, gebyr og dekning av kostnader gjeldende fra 1.1 2018. Endringene medførte at det ble behov for en veileder for å sikre lik praktisering av forskriften.  

Veilederen gjelder alle typer offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens sentrale bestemmelser. Den gir også informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien. Den nye veilederen erstatter tidligere veileder for ledninger i riksveg (oktober 2013). Målgruppen for veilederen er veimyndigheter, ledningseiere og entreprenører. Den skal gi utfyllende veiledning og informasjon om hvordan forskriften skal praktiseres når vegmyndigheten (Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene) skal saksbehandle og administrere egne og andres ledninger i og langs veinettet. 

Hovedpunkter i veilederen er: 

  • Gjelder for alle offentlige veier
  • Planlegging og godkjenning av ledningsarbeid
  • Prosedyrer i tilknytning til gravesøknad og søknad om arbeidsvarslingsplan
  • Ansvar for dekning av vegmyndighetens kostnader
  • Veiledning om hvordan istandsettingsarbeidet skal utføres, blant annet krav til overdekning, igjenfylling og asfaltering etter graving samt tilbakeføring av grøfter, kummer m.m.
  • Graving uten gravetillatelse 

 

Les hele høringsnotatet her.

Pressemelding og høringssaken kan dere lese mer om her.

Høringsfrist for veilederen er 10. februar 2020.

Frist for innspill til Norsk Vanns høringssvar er 15. januar 2020. Innspill sendes på e-post til Arnhild Krogh.

 

Vi inviterer våre medlemmer til høringsmøte for å diskutere veilederen til ledningsforskriften og forslaget til forskriften om innmåling og registrering av ledninger som også er på høring nå. Møtet blir i Oslo den 5. desember kl 10-13. Det vil også være mulig å delta via skype. Ta kontakt med Arnhild Krogh om du ønsker å delta. Frist for påmelding er 1. desember. 

 

Utskrift

Web Analytics