Høring: Forvaltningsloven

logo justis og beredskapsdep

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 på høring med frist for uttalelser innen 2. desember 2019.

Både mandatet for utvalget og de erfaringer utvalget har innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov etter alminnelig oppfatning er velfungerende. Samtidig mener utvalget at det er behov for endringer på flere punkter.

Fortsatt står reglene om saksbehandlingen i sentrum. Lovforslaget har i tillegg bestemmelser om blant annet forvaltningsspråket og om innholdet av forvaltningsvedtak.

Norsk Vann ber om innspill fra våre medlemmer til Elin Riise innen 1. november, dersom det er forhold som dere ønsker vi skal ta opp i denne høringen. 

 

Utskrift

Web Analytics