Høring: EU-direktiv om engangsplast

plast paa stranda

Miljødirektoratet har bedt om innspill til EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om engangsplast. Norsk Vann planlegger å avgi høringsinnspill, og ber om innspill fra medlemmene innen 10. august 2018. 

EU-kommisjonen la 28. mai 2018 fram forslag til nytt direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender.

For produkter der det er gode, tilgjengelige alternativer til bruk av plast, foreslås det at medlemslandene skal forby at produktene settes på markedet så lenge de er produsert av plast, men ikke produktene i seg selv. De foreslår krav om nasjonale forbud mot følgende: engangsplast; ørepinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner.

Kommisjonen foreslår videre at medlemslandene skal innføre utvidede produsentansvarsordninger (extended producer responsibility, EPR) for bl.a. drikkevareemballasje, emballasje til chips og søtsaker, kopper inkl. lokk, tobakksprodukter, våtservietter, ballonger og lette bæreposer i plast, samt fiskeriutstyr som inneholder plast.

Kommisjonen foreslår også at medlemslandene skal sikre tydelig merking av produkter. Dette skal gi forbrukerne informasjon om avfallshåndtering, negative miljøeffekter ved forsøpling, og om innhold av plast. Merkekravet foreslås for engangs bind, tamponger, våtservietter og ballonger i plast.

For produkter som ofte havner i naturen eller kastes i toalett/avløp foreslår kommisjonen også at medlemslandene skal gjennomføreholdningsskapende arbeid overfor forbrukerne for engangsplast som er opplistet i anneksets del G.

Norsk Vann planlegger å gi innspill til Miljødirektoratet innen fristen, og ber om innspill fra medlemmene innen 10. august. 

Les mer og se omtale hos Miljødirektoratet. 

 

 

Utskrift

Web Analytics