Høring: EU-kommisjonen foreslår endringer i drikkevanns-direktivet

logo european comission

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt forslag til endringer i drikkevannsdirektivet innen 29. mars.

Bakgrunnen for revisjonen er blant annet det europeiske borgerinitiativet Right2Water, bærekraftsmålet om tilgang til vann og målet om sirkulær økonomi. Kommisjonens evaluering av direktivet, som ble publisert i desember 2016, identifiserte fire områder som kunne forbedres:

  • Listen over parametere
  • Bruken av risikobasert tilnærming
  • Økt åpenhet om vannrelaterte problemer og gi forbrukerne tilgang til oppdatert informasjon og
  • Materialer i kontakt med drikkevann.

Du kan laste ned forslaget og lese om høringen på EU-kommisjonens nettsider. 

Norsk Vann kan påvirke høringsinnspillet til vårt europeiske nettverk EurEau. Forslaget til endringer vil være et sentralt tema når representantene i EurEau1 (drikkevann) møtes på Hamar 1. - 2. mars og når representantene i EurEau3 (økonomi og juss) møtes i Tallin 5. - 6. mars. 
 
Norsk Vann vil i tillegg gi vårt eget innspill som norsk bransjeorganisasjon. 
Har dere synspunkter eller innspill til Norsk Vanns høringsuttalelse, vennligst send dette til Kjetil Furuberg senest 9. mars.
 

Utskrift

Web Analytics