Høring: Forskrift om ingeniør-utdanning

logo kunnskapsdepartementet1

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag om endring av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Frist for innspill til Norsk Vann er 26. januar.

Rammeplanen for ingeniørutdanningen skal nå revideres. Denne inneholder tydelige retningslinjer til innhold i landets ingeniørutdanninger. Kunnskapsdepartementet foreslår i utgangspunktet å endre ni punkter i rammeplanen.
 
Endringer i rammeplanen for ingeniørutdanningene vil på sikt kunne ha påvirkning på hva slags ingeniører som utdannes til norsk vannbransje.
 
Har du innspill til hvordan ingeniørutdanningen bør struktureres og hva den bør inneholde, etc. så ønsker Norsk Vann å høre fra deg.
 
Innspill sendes til Omar Samy Gamal i Norsk Vann senest fredag 26. januar 2018. Høringen vil også behandles i Norsk Vanns samfunnskomite 5. februar.
 
Høringsfristen til departementet er tirsdag 20. februar 2018.
 
Mer informasjon om høringen finner du her.
 
 

Utskrift

Web Analytics