Høring: Fagbrev på jobb

høring om fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet sendte i april 2017 på høring et notat med forslag om endringer i Opplæringsloven gjennom innføring av en ny ordning “Fagbrev på jobb”. Nå ber Norsk Vann om innspill fra sine andelseiere om dette forslaget.

Forslaget innebærer at det åpnes mulighet for kandidater til å avlegge fag- eller svenneprøve på bakgrunn av oppnådd realkompetanse og veiledet praksis innen faget, men uten krav til bestått eksamen i programfag. Praksiskandidater må heller ikke dokumentere bestått eksamen i fellesfag, det vil si matematikk, norsk, engelsk etc.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning. Den skal i samsvar med § 3-5 i opplæringsloven gi personer med lang praksis i et lærefag en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og oppnå fag-/svennebrev. Praksisen skal være minst 25 % lengre enn læretida, og den skal dekke de mest vesentlige delene av Vg3-læreplanen.

Høringsforslaget fikk svært mange merknader, og departementet har derfor funnet grunn til å gjøre enkelte endringer i forslaget og sende på ny høring, når det gjelder selve ordningen og spesielt den tilhørende lovteksten.

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet innebærer mulighet for erfarne arbeidstakere til å oppnå formell kompetanse innen sitt fagområde gjennom fagbrev, uten å gå veien gjennom studier for å fylle kravet til de teoretiske programfagene. I tillegg foreslås en ordning der kandidater kan gis mulighet for et lokalt fagbevis ved å bestå en virksomhetsintern fagprøve. For arbeidsplasskandidat og lærekandidat kreves ingen eksamen, verken programfag eller fellesfag. Ordningen forutsetter at det gjøres en avtale med bedriften som forankres av fylkeskommunene, men uten at dette blir å sammenligne med lærlingeordningene.

Norsk Vann ber om innspill fra andelseierne med kommentarer til forslaget innen 10. november 2017. Innspill sendes til Marit Skjel.

Høringsnotatet med forslag til endringer kan leses på regjeringen.no.

Utskrift

Web Analytics