Høring: Gjødselvare-forskriften

Høring gjødselvareforskriften
 
Mattilsynet foreslår ny betegnelse og endrede bruksbegrensninger for avløpsslambaserte gjødselvarer. 
 
Mattilsynet har nå sendt et forslag til revidert gjødselvareforskrift på høring, med høringsfrist 8. desember. Forslaget er en del-leveranse fra myndighetene, og omfatter noen endringer som gjør at bestemte slamtyper som tilfredsstiller bestemte krav til den nye varebetegnelsen ”avløpsslambaserte produkter” får noe mindre strenge krav til bruken. Endringsforslagene er ment å åpne for innovasjon ved at de muliggjør omsetning i Norge av en type avløpsslamprodukter som det i praksis ikke er mulig å omsette etter gjeldende regelverk. 

Fristen som de tre samarbeidende myndigheter bak Gjødselvareforskriften; Mattilsynet, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har fått fra sine oppdragsgivere for hovedleveransen av gjødselvareforskriften er 31. desember 2017. Norsk Vann skal avgi en felles høringsuttalelse til forslaget, og vi ber derfor om innspill fra medlemmene innen fredag 10. november. Innspill kan sendes Arne Haarr i Norsk Vann.

Mer informasjon fra Mattilsynet om høringen og saksdokumenter kan lastes ned her. 

 

Utskrift

Web Analytics