Høring: Utkast til ny person-opplysningslov

klubbe

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut forslag til ny personopplysningslov på høring. 

Loven skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett og tre i kraft 25. mai 2018. Datatilsynet har en oversikt over de nye reglene på sin hjemmeside, herunder en veileder.

For vannbransjen blir nok kjernespørsmålet hvilke opplysninger som er omfattet av personvernreglene. Datatilsynet skriver at personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen personopplysninger. En av de nyere utfordringene for personvernet er at vi legger igjen så mange digitale spor. Disse opplysningene utnyttes ofte kommersielt uten at du har samtykket til det. Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Dette vil måtte vurderes konkret, men eksempelvis kan vannmåleropplysninger som registreres kontinuerlig være en personopplysning, dersom den kan kobles opp mot et IP-nummer. Dersom vannmåleren sender inn informasjon eksempelvis hver måned, vil dette neppe være en personopplysning (vil ikke si noe om atferdsmønster).

Norsk Vann ønsker innspill fra våre medlemmer om vi bør inngi høringssvar. Innspill sendes Elin Riise senest 22. september, og i så fall hva et høringssvar bør fokusere på.

 

Utskrift

Web Analytics