Høring: Ny standard NS3070

Kostnader

Ny standard NS 3070 - Samordning av ledninger i grunnen - del 2 kostnadsfordeling, ligger nå ute til høring. Norsk Vann ønsker innspill til høringssvar senest 14. februar.

Standard Norge har lagt ut en ny standard på høring som angir krav og anbefalinger til kostnadsfordeling ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen. Den er utarbeidet av representanter fra leverandører, rådgivere, bransjeorganisasjoner, kommuner, entreprenører og myndigheter.

Standarden er del 2 av NS 3070 Samordning av ledninger i grunnen. NS 3070-1, som angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler, ble utgitt i 2015.

Du finner høringsdokumentene her.                      
Trykk på rød boks «Standarder på høring» og legg inn prNS 3070-2 i søkefeltet.

For å åpne og gi kommentarer til standarden kreves innlogging med ditt brukernavn og passord for standard.no. Er du ikke registrert som bruker på standard.no må du først registrere deg som "Ny bruker" på siden. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer til Norsk Vanns høringssvar senest 14. februar. Innspill sendes til på mail til Arnhild Krogh.

Frist for å gi innspill til Standard Norge er 20. februar. 

 

Utskrift

Web Analytics