Høring: Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

info sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring «Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer». Høringsfristen er 15. september 2016. 

Norsk Vann vil avgi høringsuttalelse. Innspill og synspunkter fra Norsk Vanns andelseiere til høringen bes oversendt innen torsdag 1. september. Disse innspillene vil legges til grunn for Norsk Vanns uttalelse. Innspill sendes Kjetil Furuberg.

Høringsdokumentene kan lastes ned her.

 

Utskrift

Web Analytics