Høring: Veileder for graving i kommunale veger

Veileder
 
Vegdirektoratet har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt på høring ”Veileder for graving i kommunale veger”. Frist for synspunkter og innspill på høringsforslaget er 15. august.
 
Veilederen er utarbeidet av Vegforum for byer og tettsteder (VBT). Den bygger på Vegloven §32 med forskrift og gjelder alle kommunale veger. Norsk Vann var også med i arbeidsgruppen som bisto VBT med å utarbeide veilederen. Veilederen var på høring i fjor høst og innspillene fra Norsk Vann ble sendt VBT. Veilederen ble sendt over til Samferdselsdepartementet som nå har lagt den ut på høring med frist 31. august. 
 
Vi ber om at synspunkter og innspill fra Norsk Vanns medlemmer til høringsforslaget sendes Norsk Vann ved Arnhild Krogh innen 15. august. 
 
Her kan høringsdokumentene lastes ned:
Høringsbrev
Veileder
 
Veilederen for graving i kommunale veger var også på høring i oktober 2015. Norsk Vanns høringssvar kan leses her.
 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics