Høring: Høringsworkshop om overvann

overvann

Velkommen til høringsworkshop 16. mars!

Bli med og si din mening om NOU 2015:16 om Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Allers siste frist mandag 14. mars.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15
Tid: 16.03.16 kl. 10 -15

Påmelding aller senest ila mandag 14. mars til Arnhild Krogh 

Program:

10:00 Velkommen og presentasjon av deltagerne v/ Toril Hofshagen, Norsk Vann og Lasse Jalling, KS

10:20 Kort presentasjon av Norsk Vanns utkast til høringssvar og innkomne forslag v/Arnhild Krogh og Maria Pileberg, Norsk Vann

10:35 Kort presentasjon av KS` utkast til høringssvar

10:50 Gruppeoppgaver /Diskusjon

12:00 Lunsj

13:00 Diskusjon forts.

14:00 Presentasjon av gruppediskusjonene

14:30 Oppsummering og videre tidsplan ved Norsk Vann og KS

15:00 Slutt

Vi har reservert 40 plasser—og «første mann til mølla» prinsippet gjelder. Ved evt. for mange påmeldinger vil vi be om at større organisasjoner koordinerer internt deltagelsen slik at flest mulig organisasjoner får plass.

Workshopen arrangeres i samarbeid mellom KS og Norsk Vann. Det vil være felles gruppearbeid for å få deltakernes innspill til høringen, men KS og Norsk Vann avgir hver sin høringsuttalelse.

Høringsdokumentene kan lastes ned her

 

Utskrift

Web Analytics