Høring: Forslag til ny drikkevanns-forskrift

Drikkevann

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) med høringsfrist 11. april.

Norsk Vanns sekretariat og Vannkomiteen vil arbeide med høringen i februar og mars slik at uttalelsen foreligger rett før påskeuka. Dermed har Norsk Vanns medlemmer mulighet til å benytte Norsk Vanns uttalelse som grunnlag for egne vurderinger/uttalelser. Vi inviterer i den forbindelse til workshop tirsdag 15. mars. Mer informasjon og innbydelse til møtet sendes ut medio februar.  
 
For å få et godt grunnlag for arbeidet ber vi om synspunkter og innspill fra Norsk Vanns andelseiere til høringsforslaget innen 4. mars (gjerne tidligere). Disse innspillene vil legges til grunn for Norsk Vanns uttalelse, arbeidet i Vannkomiteen og møtet 15. mars. Innspill sendes Kjetil Furuberg.
 
Ut fra dette er det satt opp følgende fremdriftsplan for arbeidet med høringen:
  • 4. mars. Innspill til Norsk Vanns uttalelse.
  • 8. mars. Møte i Vannkomiteen for vurdering av innspill og uttalelse.
  • 15. mars. Workshop/møte for Norsk Vanns medlemmer (ikke begrenset til andelseiere).
  • 18. mars. Ferdig høringsuttalelse fra Norsk Vann.
 
I workshopen vil utkast til uttalelse bli vurdert, viktige/uavklarte spørsmål behandlet og synspunkter på forskriftsutkastet debattert.
 
Høringsdokumentene lastes ned herfra: Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann
 

Utskrift

Web Analytics