Høring: Veileder for graving i kommunale veger

Vegforum for byer og tettsteder har sendt på høring forslag til veileder for graving i kommunale veger, som skal kunne brukes av alle kommuner. Norsk Vann ber om innspill fra våre andelseiere til dette forslaget innen 29. september.

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har påtatt seg prosjektlederoppgaven for utarbeidelse av et forslag til felles veileder for graving i kommunale veger. Veilederen bygger på Vegloven § 32 med forskrift og skal kunne brukes av alle landets kommuner.

Norsk Vann har vært representert ved Einar Melheim i arbeidsgruppen som har bistått VBT med å utarbeide forslaget som nå er på høring. Arbeidet har blitt initiert som del av det omfattende arbeidet som pågår i det nasjonale "Samarbeidsforum for ledninger i grunnen".

VBTs høringsfrist er 2. oktober. Norsk Vann vil avgi uttalelse i samråd med Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen. Vi ber om at synspunkter og innspill fra Norsk Vanns andelseiere til høringsforslaget sendes einar.melheim@norskvann.no senest 29. september.

Her kan høringsdokumentene lastes ned:

 

Utskrift

Web Analytics