Ber om møte med Miljødirektoratet etter Hias-saken

Norsk Vann ber om møte med Miljødirektoratet for å drøfte prinsipielle spørsmål i kjølvannet av HIAS-dommen. 

Etter at Høyesteretts ankeutvalg avviste anken fra påtalemyndigheten, er dommen fra Eidsivating Lagmannsrett i saken Økokrim anla mot HIAS IKS rettskraftig.

Saken reiser flere prinsipielle spørsmål av stor betydning for vannbransjen, og Norsk Vann har derfor anmodet Miljødirektoratet om et møte.

Les Norsk Vanns brev til Miljødirektoratet her.

Se også omtale av saken på va-jus.no

 
 

Utskrift

Web Analytics