Ber direktoratene lytte til tjenesteprodusentene

På Forvaltningskonferansen 2013 ble en ny Difi-rapport om direktoratenes rolle lagt frem. Norsk Vann var invitert til å bidra under konferansen og gi statsforvaltningen noen velmente råd sett fra vannbransjens side.

Den årlige Forvaltningskonferansen arrangeres av Difi og samler rundt 300-400 deltakere fra statsforvaltningen. Årets konferanse ble avholdt i Gamle Logen i Oslo 19. november, med tittelen «Direktoratene – merverdi eller unødig omvei?» og med åpningsforedrag av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Se program m.m. her.
 
På konferansen la Difi frem en ny rapport 2013:11 «Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføringen av nasjonal politikk.»
 
Norsk Vann v/Toril Hofshagen hadde fått anledning til å bidra i referansegruppen for rapporten. Hun var også invitert til å bidra under konferansen, i en samtale ledet av møteleder Siri Lill Mannes og med departementsråd Bjørn-Inge Larsen i HOD og departementsråd Ingelin Killengreen i FAD som de øvrige deltakerne. Norsk Vann fikk anledning til å komme med en rekke forslag til den statlige forvaltningen; herunder styrket dialog med berørte bransjer, bedre utredning av konsekvenser av nytt regelverk, bedre samhandling på tvers i forvaltningen m.v.
 
Konferansen kan i sin helhet spilles av fra nett-TV. Norsk Vanns deltakelse var i samtalen under "Hvordan kan direktoratene bidra til bedre gjennomføringsevne?" fra ca. kl. 20:40.

Utskrift

Web Analytics