Ber ny minister satse på vannforvaltningen

Foto: Bjørn H. StuedalNorsk Vann har sammen med fem andre interesseorganisasjoner sendt brev til klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og oppfordret til en økt satsing på norske vannressurser.

Norsk Vann har i lengre tid vært bekymret for manglende statlige ressurser til å sikre en kunnskapsbasert og helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften. Denne bekymringen deler Norsk Vann med flere andre interesseorganisasjoner som deltar i nasjonal referansegruppe for arbeidet etter vannforskriften. De seks organisasjonene SABIMA, FRIFO, Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Norges Bondelag, Landssammenslutninga for vasskraftkommunar og Norsk Vann har på den bakgrunn sendt et felles brev den 5. november til ny klima- og miljøvernminister.
 
I brevet oppfordres det til en økt satsing på helhetlig vannforvaltning fra den nye regjeringens side. Det vises bl.a. til at det er et akkumulert etterslep på ca. 300 millioner kr i statlige bevilgninger til helhetlig vannforvaltning, i forhold til hva Stortinget vedtok av ressursbehov i 2008. Det vises til at vannressursene er selve grunnlaget for et velfungerende samfunn, og at det er behov for en velfungerende vannforvaltning med nok bemanning, kompetanse og datagrunnlag.
 
Brevet kan leses i sin helhet her.
 
Norsk Vann vil også ta opp dette ressursbehovet i sitt innlegg 7. november i energi- og miljøkomiteens høring av forslag til statsbudsjett for 2014.

Utskrift

Web Analytics