Utslipp av avløpsvann og straffepraksis

Hias IKS er ilagt et forelegg på kr 750.000 som følge av et uhellsutslipp av avløpsvann i 2012. Norsk Vann har i brev til politimesteren i Hedmark forsøkt å belyse saken i et bransjeperspektiv og oppfordrer til en mer forutsigbar praksis.

Politimesteren i Hedmark har ilagt Hias IKS et forelegg på kr. 750.000,-, på bakgrunn av et uhellsutslipp av 30.883 kubikkmeter avløpsvann i perioden 15.-19. mars 2012.

Norsk Vann er opptatt av at saker som angår våre medlemmer blir opplyst på best mulig måte. Enkeltsaker vil prege sektorens generelle omdømme og vil skape presedens for behandlingen av kommende saker. Norsk Vann har på denne bakgrunn ønsket å komme med informasjon om forhold vi mener er relevante i politiets straffesak mot Hias IKS.

Norsk Vann har 2. april 2013 sendt politimesteren i Hedmark et brev i sakens anledning, der vi forsøker å sette Hias-saken inn i et videre bransjeperspektiv samt oppfordrer til en forutsigbar praksis i straffesaker. Norsk Vanns brev kan leses her.

Utskrift

Web Analytics