Sikkerhet ved ledningsarbeider må prioriteres

Bedre koordinering av ledningsarbeider må på plass, herunder en helhetlig strategi for infomasjonssikkerhet for ledningsdata. Dette er budskapet fra Norsk Vann og 8 andre organisasjoner til justisminister Grete Faremo.

Utilstrekkelig regelverk fører i dag til for dårlig samordning av ledningsarbeider for bl.a. strøm, vann, avløp, telefoni, fjernvarme, bredbånd, gass og søppelsug, herunder også for dårlig informasjon om hvor ledningene ligger. Forsinkelser i sikkerhetstiltak for Regjeringskvartalet fordi man støtte på ukjente ledninger i grunnen, er et eksempel på konsekvenser av manglende samordning.

Norsk Vann har i lengre tid samarbeidet med andre interesseorganisasjoner på ledningsområdet for å oppnå en bedre samordning og et tydeligere regelverk. Det har vært rettet flere henvendelser til sentrale myndigheter på dette området de senere årene.

Nå har Norsk Vann i samarbeid med Energi Norge, KS Bedrift, Telenor, Norsk Fjernvarme, Avfall Norge, Geomatikkbedriftene, RIF og MEF rettet en henvendelse til justisminister Grete Faremo, der vi peker på sikkerhetsutfordringene og ber statsråden om en tilbakemelding på hvordan Regjeringen vil følge opp behovet for et bedre regelverk på området.

Organisasjonene tilbyr sin bistand inn i det utredningsarbeidet som så snart som mulig bør komme i gang for å sikre et mer harmonisert regelverk når det gjelder samordning av ledningsarbeider og informasjonssikkerhet for ledningsdata.

Brevet til Faremo kan leses i sin helhet her.

Utskrift

Web Analytics