Klage til Forbrukerombudet

Norsk Vann og Godt Vann Drammensregionen har sendt inn klage til Forbrukerombudet på markedsføring av et kranfilter på nettsidene www.ivann.no.

Norsk Vann har mottatt bekymringsmeldinger om firmaet iVANN fra flere av våre medlemmer, herunder samarbeidskonstellasjonen Godt Vann Drammensregionen (GVD), som består av det interkommunale Glitrevannverket og ni kommuner i Drammensregionen. Norsk Vann og GVD har sett nærmere på den markedsføringen som iVANN har på sine nettsider, og finner der påstander som vi opplever som brudd på markedsføringsloven.

Norsk Vann og GVD har på denne bakgrunn den 17. september sendt en klage til Forbrukerombudet. Klagen gjelder iVANN Norge sine påstander om iVANN-filterets renseevne og påstander om at kvaliteten på den offentlige vannforsyningen er dårlig, jf. markedsføringsloven § 3 annet ledd og § 7.

Klagen kan leses i sin helhet her.

Utskrift

Web Analytics