Innspill til selvkostregelverket

Norsk Vann har tatt opp behov for endringer i selvkostregelverket i brev til Kommunal- og regionaldepartementet. Innspillet er gitt på bakgrunn av debatt på konferanse om økonomi og effektivitet i VA-sektoren 5.-6 juni.

Norsk Vann og Tekna arrangerte 5.-6. juni konferansen «Økonomi og effektivitet i VA-sektoren».  Ett av temaene på konferansen var selvkostregelverket, som er under revisjon i regi av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Som et resultat av diskusjonen på konferansen og i etterkant, har Norsk Vann 20. juni sendt brev til KRD og videreformidlet noen viktige synspunkter til departementets arbeid med reviderte retningslinjer, før disse sendes på høring. Innspillene gjelder:

  • Praktisering av selvkostregelverket for VA-selskap
  • Avskrivningstid på 40 år gir unødvendig høy lånegjeld
  • Rentesats for beregning av kalkulatorisk rente
  • Finansiering av tomtekostnader

Norsk Vanns brev kan leses her.

Utskrift

Web Analytics