Behov for revisjon av forurensnings-forskriften

logo miljodirektoratet
 
I lengre tid har Norsk Vann sammen med medlemmene arbeidet med å finne ut av kommunens samlede erfaringer med dagens forurensningsforskrift. I forbindelse med dagens samarbeidsmøte mellom Miljødirektoratet og Norsk Vann, har vi nå overlevert et notat som peker på de største utfordringene som våre medlemmer opplever og behovet for endringer av forskriften.
 
Vi håper Miljødirektoratet får bevilget midler til å igangsette et revisjonsarbeid så snart som mulig.
Les hele notatet her.
 
 
 

Utskrift

Web Analytics