Selges: Brukt membranfiltreringsanlegg

 vanntorget Membranrenseanlegg 3

Lindås kommune ved VA-avdelinga har for sal eit brukt membranfiltreringsanlegg for drikkevatn.

Anlegget vart kjøpt  og montert frå firma Goodtech ASA i 2005, til Kløve vassverk, og har vore i drift til 2018 då Kløve vassverk vart tilknytt hoved-distribusjonsanlegget (hovedvassverket). Anlegget vert solgt slik det står montert, komplett med pumper,grovfilter, membranhus, automatikk, vannmålarar, mm. Anlegget er bygt i to modular som gjer demontering, transport, og montering, enklare.

Kapasitet: ca 17 m3/t. Modell: NF 1026 (Goodtech). Membrantype: CA-UF. Teikningar, komplett dokumentasjon, driftsjournal, mm.

I dag er det firma Biovac ASA som er leverandøransvarleg, og har service av anlegget. Kontaktperson der er Jan Harald Sommerseth.

For intresserte: Ta kontakt med  Arne Helgesen, eller John Bauge på mob 90172163, eller e-post: john.bauge@lindas.kommune.no 

Pris kan diskuteres. 

 vanntorget Membranrenseanlegg 2x 1 

 vanntorget Membranrenseanlegg 2x 2

 vanntorget Membranrenseanlegg 4 

 vanntorget Membranrenseanlegg 5

 vanntorget Membranrenseanlegg 6 

 vanntorget Membranrenseanlegg 7

 

Utskrift

Web Analytics