Selges: Vannmålere

QN10 vertikal 1

Sandnes kommune selger 12 stk Sensus QN10 vertikal vannmålere. Alle er ubrukte, ennå i originalesken. 

Denne typen måler blir ikke lenger satt inn ved utskiftninger i Sandnes kommune.
Pris til kommuner: kr 500,-. (listepris i 2016 var i underkant av kr. 4000,-.)

Eventuell frakt må ny eier betale.

Kontakt Gaute Sigmundsen, tlf. 52 33 55 94/41 50 82 74, eller på epost: gaute.sigmundsen@sandnes.kommune.no

QN10 vertikal 2   QN10 vertikal 3

 QN10 vertikal merkelapp

 

Utskrift

Web Analytics