rapportb22_2018_651984195
Gratis B22 - Vann og avløp i arealplanlegging og byggesakbehandling
rapportb21_2016
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- B21 - Utvikling av studietilbud i bachelor i vann- og miljøteknikk
rapportb20_2016
kr 400 (kr 320 eks.mva) pr stk,- B20 - Norske tall for vannforbruk med fokus på husholdningsforbruk
rapportb19_2013
Gratis B19 - Varmepumper i drikke- vannsforsyningssystem
rapportb18_2013_1495486728
Gratis B18 - ABC kommunikasjon for vannbransjen
rapportb17_2013
Gratis B17 - Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren
rapportb16_2011
kr 150 (kr 120 eks.mva) pr stk,- B16 - Veiledning for kartlegging av energibruk i VA – sektoren
rapportb15_2011
kr 300 (kr 240 eks.mva) pr stk,- B15 - Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene
rapportb14_2010
kr 300 (kr 240 eks.mva) pr stk,- B14 - Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren – forprosjekt
rapportb13_2010_1979292104
kr 300 (kr 240 eks.mva) pr stk,- B13 - Silslam - mengder, behandlingsløsninger og bruksområder. Forprosjekt.
rapportb11_2008
Gratis B11 - Økonomiske forhold i interkommunalt VA-samarbeid - praksis og kjøreregler
rapportb10_2008
Gratis B10 - Vannkilden som hygienisk barriere
rapportb09_2008
Gratis B09 - Utvikling av et system for spørreundersøkelser blant VA-kundene
rapportb08_2007
Gratis B08 - Forprosjekt energinettverk i VA-sektoren
rapportb07_2007
Gratis B07 - Sandnesmodellen: Eksempel på system for kommunikasjon og virksomhetsstyring
rapportb06_2007
Gratis B06 - Forslag til Kommunikasjonsstrategi for NORVAR og norske vann- og avløpsverk
rapportb05_2006
Gratis B05 - Utslipp fra bilvaskehaller: Sammenstilling av erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark
rapportb04_2006
Gratis B04 - Forprosjekt: Vannkvalitet i ledningsnett - Problemoversikt og status
rapportb03_2006
Gratis B03 - Forprosjekt: Kvalitetsheving av nye VA-ledningsanlegg - Kartlegging og tiltaksforslag
rapportb02_2005
Gratis B02 - PressurePulse for deteksjon av lekkasje på vannledninger
rapportb01_2004
Gratis B01 - Effektive VA-organisasjoner og tilfredse brukere: Forprosjekt
Resultat 1 - 21 av 21
Web Analytics