A252 - Kummer – klassifisering og tilstandsvurdering

a252_kummer_forside
kr 320 pr stk,-

Rapport 252/2020

Forfatter Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak.

Rapporten gir veiledning og setter krav til utførelse, utstyr og rapportering av kuminspeksjon. Klassifisering benyttes for tilstandsvurdering av enkle vann-, avløp og felleskummer i drift. Det er beskrevet metodikk for prioritering av kummer for rehabilitering.

Web Analytics