B25 – Forprosjekt Digital Vannstatistikk (kun digital)

rapportb25_2020
Gratis

Rapportnummer: B25
Utgivelse: Mars 2020
Forfatter: May Rostad, Kinei AS

Norsk Vann har gjennomført et forprosjekt for å vurdere muligheten for større grad av digitalisering av den obligatoriske rapportering til myndighetenes datasystem. Et annet mål med prosjektet har vært å se på hvilke endringer som bør gjøres for å dekke vannbransjens behov for resultatvurdering og benchmarking av bransjens viktige framtidsutfordringer.

Web Analytics