B23 - Evaluering av Norsk Vanns prosjektsystem (kun digital)

b23_forside
Gratis

Rapportnummer: B23/2019 (kun digital)

Utgivelse: Mai 2019

Forfatter: Oddvar Lindholm, Prof. em. NMBU

Evalueringen viser at prosjektsystemet er velfungerende, gir stor nytteverdi og er en viktig brikke i å sikre god kompetanse i vann- og avløpsbransjen. Utfra dette er det i evalueringsrapporten ikke gitt anbefalinger om større endringer av prosjektsystemet, men det er beskrevet en rekke nyttige og gode forbedringsforslag. Området hvor det er størst behov for forbedring er knyttet til kommunikasjon og tilrettelegging for å kunne ta i bruk prosjektresultatene. I evalueringsrapportens sammendrag gis det en oversikt over de konkrete endringsforslagene.

Web Analytics