A189 - Håndbok for driftsoptimalisering av koaguleringsanlegg

rapport189_2012_1425955824
kr 320 pr stk,-

Rapportnummer: 189/2012

Forfatter: Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

 

Rapporten beskriver anbefalte prosedyrer og diagnoseverktøy for driftsoptimalisering av koaguleringsanlegg med hensyn til vannkvalitet og hygienisk sikkerhet, barriereeffektivitet og barrierestabilitet, samt bærekraft og ressursbruk. Prosedyrene er i utgangspunktet utformet for anvendelse på fullskala vannbehandlingsanlegg og uten at anlegget tas ut av ordinær drift. Rapporten bør leses og brukes sammen med Norsk Vann-rapport 188/2012.

Web Analytics