A201 - Anskaffelser i vannbransjen – valg av entrepriseform

rapport201_2014_1821463671
kr 320 pr stk,-

Rapportnummer: 201/2014

Utgivelsesdato: 27. juni 2014

Forfatter: Ole Johan Valle, COWI

Rapporten beskriver ulike entrepriseformer og fremhever fordeler og ulemper, krav til engasjement fra byggherre, grensesnittproblematikk mv. Som supplement til generell informasjon og kunnskap, presenterer rapporten konkrete prosjekteksempler, med beskrivelse av organisering, entrepriseformer, anskaffelsesprosedyrer og selve gjennomføringen i ulike faser.

Web Analytics