A197 - Avløpsanlegg - Vurdering av risiko for ytre miljø

rapport197_2013
Gratis

Rapportnr: 197/2013

Utgivelsesdato: 30.06.2013

Forfatter: Line Diana Blytt og Elisabeth Lyngstad

Veiledningen beskriver en arbeidsprosess for å vurdere og håndtere risiko for utslipp til ytre miljø fra avløpsanlegg, herunder risiko for utslipp til miljøet fra transportsystem og renseanlegg. Den omfatter både akutte, uønskede og planlagte hendelser. Betydning av klimaendring er også tatt med.

Web Analytics