A192 - Veiledning for valg av riktige sensorer og måleutstyr i VA-teknikken (kun digital)

rapport192_2012
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 192/2012 (kun digital)

Utgivelsesdato: 26.04.2012

Forfatter: Siv. Ing. Arne J. Devold (Norconsult AS)

 

Rapporten gir en oversikt over de mest aktuelle sensorer og måleutstyr som benyttes innen VA-bransjen og er en oppdatering av en tidligere utgitt rapport (NORVAR- rapport nr. 95/1999). Det er innhentet informasjon og brukserfaringer fra leverandører og anleggseiere.
 
Videre omhandler veiledningen informasjon i forbindelse med installasjon av utstyr, bruk av overspenningsvern, beskyttelsesgrad, spenningsforsyninger og UPS samt kommunikasjon.
Web Analytics