A187 - Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak

rapport187_2011
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 187/2011

Utgivelsesdato: 02.12.2011

Forfattere: May Rostad og Svein Aannestad, Kinei AS

 

Det er ca. 500 andels- eller samvirkevannverk i Norge som forsyner mer enn 50 personer eller 20 husstander/hytter. En del av disse opplever at det av ulike årsaker blir stadig mer krevende å ivareta ansvaret som vannforsyningsleverandør. Vannverk som opplever at utfordringene blir for store, henvender seg gjerne til kommunen med anmodning om at kommunen skal overta anleggene og ansvaret for vannforsyningen til abonnentene.

Denne rapporten gir veiledning til hvordan vannverket og kommunen kan samarbeide i prosessen om overtakelse av vannverket. Det er utarbeidet veiledning for en trinnvis utrednings- og beslutningsprosess for to ulike situasjoner:

  1. Vannverket tar initiativet til kommunal overtakelse (kapittel3)
  2. Kommunen tar initiativ til kommunal overtakelse (kapittel4)

Rapporten inneholder også maler og eksempler som kan være nyttige for kommuner og vannverk som skal i gang med en overtakelsesprosess:

  • Mal for utarbeiding av avtale mellom kommunen og vannverket ved en overtakelse
  • Mal for inngåelse av avtale med aktuelle grunneiere som har vannledninger og andre anlegg på sin eiendom, som gir kommunen tilgang til anleggene for nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av anleggene
  • To eksempler på kommunestyresak og avtaler som er inngått mellom kommunen og vannverket som er overtatt av kommunen
  • Eksempel på politisk vedtatt strategi for overtakelse av vannverk i en kommune
Web Analytics