A186 - Veiledning i omorganisering av andelsvannverk til samvirkeforetak

rapport186_2011
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 186/2011

Utgivelsesdato: 02.12.2011

Forfattere: May Rostad og Svein Aannestad, Kinei AS

Som en følge av innføring av ny samvirkelov i 2008, må alle eksisterende andelsvannverk omorganiseres til samvirkeforetak innen 1.1.2013.

For nyetablerte samvirkevannverk gjelder samvirkeloven fra fastsettelsestidspunktet.

Rapporten viser hvordan prosessen med omdanning til samvirkeforetak kan foregå for å oppfylle lovens krav. Den inneholder konkrete forslag til gjennomføringsprosessen, hvilke valg som må gjøres med anbefalinger, samt mal og eksempler på vedtekter. Dette antas å kunne være til stor hjelp i forestående prosesser som andelsvannverkene må igjennom.

Det er også innhentet og omtalt erfaringer fra flere andelsvannverk som har vært gjennom prosessen med omdanning til samvirkeforetak. Til rapporten er det vedlagt et eksempel på omfattende vedtekter og et eksempel på enkle vedtekter. Dette for å vise spennvidden i innhold og omfang og hvordan dette kan gjøres på ulike måter.

Erfaringene fra de som har gjennomført den aktuelle prosessen, er at den kan gjennomføres på en nokså enkel måte. Ved å bruke denne rapporten med omtale av prosess, maler og eksempler håper Norsk Vann å bidra til enkle og rasjonelle prosesser som mange andelsvannverk er henvist til å gjennomføre i nærmeste fremtid.

Web Analytics