A182 - Prøvetaking av avløpsvann og slam

rapport182_2011
Gratis

 

Rapportnr: 182/2011

Utgivelsesdato: 15.02.2011

Forfatter: Ragnar Storhaug, Aquateam AS

Rapporten gir en bred innføring i grunnleggende ferdigheter vedrørende prøvetaking av avløpsvann og slam og fokuserer på arbeidsoppgavene og pliktene som prøvetakeren har.

Rapporten vil blant annet kunne benyttes som lærebok ved opplæring i praktisk prøvetaking for personell som skal ta prøver av avløpsvann innenfor en akkreditert organisasjon, og inneholder en generell beskrivelse av hovedelementene i et avløpssystem (ledningsnett og renseanlegg). Det er gitt eksempler på situasjoner der det er aktuelt å ta prøver, både av avløpsvann og slam.

Web Analytics