A181 - Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng

rapport181_2011
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 181/2011

Utgivelsesdato: 21.02.2011

Forfattere: John Sirum, Geir Mostue og Marion Trøan, alle ansatt hos Rambøll Norge AS

Drikkevannsbasseng utgjør en viktig og nødvendig del av et vannforsyningssystem. Det har de senere årene blitt økt fokus på behovet for tilfredsstillende prosjektering, bygging, drift og sikring av slike basseng.

Denne rapporten gir veiledning om:

  • generelle krav og råd om lagring av vann i basseng
  • planlegging og prosjektering av basseng
  • bygging av basseng
  • utstyr i basseng
  • nødvendige sikringstiltak
  • krav til kontroller før overtakelse og idriftsetting av basseng
  • drift av basseng
  • behov for og utførelse av utbedring og reparasjoner

Veiledningen gir også informasjon om status for drikkevannsbasseng i Norge i dag, aktuelle aktører og regelverk, kostnader ved bygging og drift, eksempler på sjekklister mm.

Web Analytics