A180 - Fjernavlesing av vannmålere

rapport180_2011
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 180/2011

Utgivelsesdato: 18.03.2011

Forfatter: Svein Hansen, Habberstad AS

Denne rapporten er et grunnlag for anleggseiere som planlegger, eller er i ferd med å installere vannmålere hos sine abonnenter. Skal man satse på fjernavlesing direkte eller forberede for senere installasjon av fjernavlesing?

Rapporten ser på fordeler og eventuelle ulemper ved fjernavlesing, og litt rundt investeringskostnader og cost/benefit-analyser. Det er foreløpig lite erfaringsmateriell fra norske fjernavlesingsprosjekter - det meste av erfaringsmateriellet er derfor hentet fra ulike fullskala og testprosjekter rundt omkring i verden.

Web Analytics