A175 - Vann og avløp for nye i bransjen – læreplan

rapport175_2010
Pris: kr 500 Vår pris: kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 175

Utgivelsesdato: 08.06.2010

Forfatter: Steinar K. Nybruket, Norsk Vann

Rapporten beskriver innholdet i læreplan for kurs i vann og avløp (VA), basert på e-læring kombinert med samlinger.

Flere kommuner sliter med rekruttering av VA-utdannet personell til lederstillinger i teknisk etat. Dette medfører at flere lederstillinger er besatt av personer med ikke-VA-faglig bakgrunn, dvs personer uten formell teknisk utdannelse innen vann og avløp (VA). Norsk Vann har derfor utarbeidet en læreplan for et kurstilbud samt konsept for bruk av e-læring (læring via PC og internett), kombinert med obligatoriske samlinger for nye i bransjen.

Web Analytics