• Hjem
  • Kompetanse
  • VANNbokhandelen
  • A174 - Hygienisering av avløpsslam. Langtids­ lagring og enkel rankekompostering. Resultater fra 3 års valideringstesting

A174 - Hygienisering av avløpsslam. Langtids­ lagring og enkel rankekompostering. Resultater fra 3 års valideringstesting

rapport174_2010
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 174/2010

Utgivelsesdato: 09.02.2010

Forfatter: Bjarne Paulsrud, Aquateam

Rapporten beskriver resultater fra et 3-årig prosjekt med uttesting av langtidslagring og enkel rankekompostering (2006-2009).
Et 3-årig prosjekt er gjennomført der det ble testet om langtidslagring og enkel rankekompostering kan tilfredsstille kravet i gjødselvareforskriften mht. parasittegg, som er det dimensjonerende kravet.

Forsøkene viser at metodene kan gi tilfredsstillende behandling.

Web Analytics