A173 - Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør

rapport173_2010
kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 173/2010

Utgivelsesdato: 19.09.2011

Forfattere: Gunnar Mosevoll, Jan Erik Oddevald , Dag B Tobiassen, Olav Nilssen, Per Rodney Pettersen, Martin Opdal og Trond Andersen

Norsk Vanns materialgruppe har arbeidet med duktile støpejernsrør som hovedtema. Hensikten med dette arbeidet er å trekke lærdom av ulike erfaringer som er gjort med ulike rørmaterialer og løsninger, og gi praktiske råd om riktig bruk av rørmaterialer.

De råd og anbefalinger som presenteres, bygger således på vurderinger som gruppen har kommet fram til i fellesskap, basert på kunnskap og erfaringer som de enkelte deltakere sitter inne med, med vekt på å få til sikre løsninger, som igjen gir lang levetid på rørene.

Riktig korrosjonsbeskyttelse er viktig, og rapporten omhandler også bl.a veggtykkelse sett i forhold til ny NS-EN 545.

Web Analytics