Vannspeilet

Vannspeilet er et gratis og annonsefritt fagblad for medlemmer i Norsk Vann. 

Bladet kommer i 4 utgaver per år, og sendes ut både i trykket og i digital form. Innholdet i bladet omfatter blant annet:

  • Viktig nytt om lover og forskrifter
  • Fagartikler og annet fagstoff
  • Informasjon om viktige interessesaker og Norsk Vanns arbeid med disse
  • Resultater fra prosjekter og informasjon om nye Norsk Vann rapporter
  • Kurs- og arrangementskalender

Vi vil gjerne ha inn interessante artikler fra medlemmer og andre. Vi er fleksible med tanke på omfanget av artikkelen, men som en pekepinn kan du regne ca 4100 tegn inkl. mellomrom på en ren tekstside. Med en liten illustrasjon (maks 1/8-del av siden) bør du ha maks 3000 tegn. På et oppslag med 2 mindre illustrasjoner går det ca 6200 tegn inkl. mellomrom.

Bilder sendes som egne filer i f.eks. jpg-format og i høyoppløst versjon. Ikke legg bildene inn i word-fila.

Vi ser aller helst at du bruker Norsk Vanns word-mal på artikler til Vannspeilet.

Ta kontakt eller send tekst og bilder til Tone Bakstad.

 

Frister for innsending av artikler til Vannspeilet i 2021 er:

Nr. 2-2021: 18. mai

Nr. 3-2021: 16. august

Nr. 4-2021: 9. november


Her kan du lese de siste utgavene av Vannspeilet:

 

2021

Vannspeilet nummer 1, mars 2021

 

2020

Vannspeilet nummer 4, desember 2020

 

Vannspeilet nummer 3, september 2020

 

Vannspeilet nummer 2, juni 2020

 

Vannspeilet nummer 1, mars 2020

2019

Vannspeilet nummer 4, desember 2019

Vannspeilet nummer 3, september 2019

Vannspeilet nummer 2, juni 2019

Vannspeilet nummer 1, mars 2019

 

2018

Vannspeilet nummer 4, desember 2018

 

Vannspeilet nummer 3, oktober 2018

 

Vannspeilet nummer 2, juli 2018

 

Vannspeilet nummer 1, mars 2018

 

2017

Vannspeilet nummer 4, desember 2017

 

 

Vannspeilet nummer 3, oktober 2017

 

 

Vannspeilet nummer 2, juni 2017

 

 

Vannspeilet nummer 1, mars 2017

 

 

2016

Vannspeilet nummer 4, desember 2016

 

 

Vannspeilet nummer 3, oktober 2016

 

 

Vannspeilet nummer 2, juni 2016

 

 

Vannspeilet nummer 1, mars 2016

 

 

2015

Bulletin nummer 4, desember 2015

 

 

 

Bulletin nummer 3, september 2015

 

Bulletin nummer 2, juni 2015

 

 

  Bulletin nummer 1, mars 2015

 

 

 

2014

 

Bulletin nummer 4, desember 2014

 

 

 

Bulletin nummer 3, september 2014

 

 

Bulletin nummer 2, juni 2014

 

 

Bulletin nummer 1, mars 2014

 

 

2013

Bulletin nummer 4, desember 2013

 

Bulletin nummer 3, september 2013

 

Bulletin nummer 2, juni 2013

 

 

Bulletin nummer 1, mars 2013

 

 

2012

Bulletin nummer 4, desember 2012

Åpne i eget vindu

Blant annet om lokal overvannshåndtering, forvaltning av mindre avløpsanlegg, kraftverk i vannverk og matavfall rett i fettutskillere.

 

Bulletin nummer 3, september 2012

Åpne i eget vindu

Blant annet om Årskonferansen, bedreVA, VA satser på sommerjobb og Trondheim tar ansvar for opplæring og rekruttering.

Bulletin nummer 2, juni 2012

Blant annet om vannhensyn inn i kommuneplanen, stikkledninger i offentlig vei, erstatningssaker etter vannskader og FoU-behovet i vann- og avløpssektoren.

Bulletin nummer 1, mars 2012

Blant annet om kommunal VA i hytteområder, opprydding i private avløp, oppsummering av fagtreffuka og presentasjon av Miljøkommune.no.

2011

Bulletin nummer 4, desember 2011

Blant annet om europeisk VA-samarbeid, ansvar for tilstopping av avløpsledninger, pilotprosjekt om lærlingskole for VA og om at Norsk Vann samler fagtreffene til uke 6 og uke 43 for 2012.

Bulletin nummer 3, oktober 2011

Blant annet om tilstanden på vann- og avløpstjenestene, e-coli utbrudd, samordning av gravearbeider og årskonferansen på Svalbard.

Bulletin nummer 2, juni 2011

Blant annet om vannforskriften, om overvannsplaner, om q-tipser som møter veggen og om kartlegging av flomveger 

Bulletin nummer 1, mars 2011

Blant annet om kommunale gebyrforskrifter, om damsikkerhetsforskriften, om energi og miljø og om luftveislidelser blant avløpsarbeidere

2010

Bulletin nummer 4, desember 2010

Blant annet om miljøutvalgets anbefalinger, om klimatilpasning, om bransjenorm slam og om rekruttering

Bulletin nummer 3, oktober 2010

Blant annet om at VAnnforsk er etablert, om sikkerhet i ekomtjenestene, om vi har fått et bedreVA? og om klimatilpasning i VA-sektoren

Bulletin nummer 2, juni 2010

Blant annet om Norsk Vanns årskonferanse, om vannforsyning og samfunnssikkerhet, om en dyr damforskrift, om ansvarsfordeling i private VA-anlegg og om fjernavlesning av vannforbruk

Bulletin nummer 1, mars 2010

Blant annet om at Det Grønne Hjørnet inspirerer Ålesunderne, om Norsk vannforvaltnings historie, om ny vannforvaltning; muligheter og utfordringer og om Norsk infrastruktur i søkelyset

Utskrift

Web Analytics