Vann- og avløpsjus 2020 - nettkonferanse

 

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns regi. Påmeldingsskjema finner du helt nederst.

Mellom foredragene blir det pauser fra Norsk Vanns sofakrok med foredragsholdere, advokat Guttorm Jakobsen og Norsk Vanns jurister. Det vil også bli anledning til å sende inn refleksjoner og spørsmål til foredragene. 

Program (foreløpig)

Dag 1 - onsdag 25. november 09.00 – 16.00 

Tidspunkt

Tema

0900 Åpning og praktiske opplysninger v/ Thomas Breen, Norsk Vann
0910 Den årlige oppdateringen: Regelverksprosesser i Norge og i EU v/ Elin Riise, Norsk Vann
0940 Pause med sofaprat
0950 Den årlige oppdateringen: Høringsforslagene om overvannsbestemmelser og «vanntjenestelov» v/ Elin Riise, Norsk Vann
1010 Pause med sofaprat
  Kommunale planer
1020 Kommunale planer for vann og avløp v/ Heidi Skaug, Norsk Vann
1040 Pause med sofaprat
1050 Helhetlig planlegging – muligheter og begrensninger v/ NN
1110 Pause med sofaprat
1120 Hvordan ivareta grunnvann i plan? v/ Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU
1140 Pause med sofaprat
1150 Lunsj
1250 Forvaltning av nedbørfelt for overflatevannkilder v/ Mathias H. Kleppen og Anne Marie Bomo, Norconsult
1310 Erfaringer med ulike rettslige virkemidler for å beskytte drikkevannet v/ Sissel Dahlsveen, Trondheim kommune
1330 Mattilsynets erfaringer som innsigelsesmyndighet v/ Olav Vatn, Mattilsynet
1350 Pause med sofaprat
1400 Etablering av avløpsanlegg og forholdet til drikkevannsforskriften § 4 - Vann-Nett v/ Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
  Gjennomføring av kommunale planer
1420 Opparbeidelsesplikten v/ Randi Erdal, Bergen kommune
1430 Pause med sofaprat
1440 Opparbeidelse og overtakelse av opparbeidende hovedledninger og overvannsanlegg v/ Guttorm Jakobsen, Eget firma
1500 Pause med sofaprat
1510 Fallgruver i forbindelse med kommunal behandling av refusjonssaker v/ Kjersti Cecilie Jensen, Advokatfirmaet Hjort
1530 Pause med sofaprat
1540 Hvordan formidle budskap til politikere? v/ Thomas Breen, Norsk Vann
1600 Avslutning

 

Dag 2 - torsdag 26. november 09.00 – 16.00 

Tidspunkt

Tema

  Etablering av vann- og avløpsanlegg
0900 Prosjektgjennomføring v/ Jarle Ruud, Hias IKS
0920 Pause med sofaprat
0930 Tilstrekkelig slokkevann etter TEK17 § 11-17 (2): - Brannkum eller er det tilstrekkelig med brannbil/tank, - Ansvar for å avklare behovet v/ NN
0950 Pause med sofaprat
1000 Norsk Vannstandard - Løypemelding v/ Gjertrud Eid, Norsk Vann
  Forvaltning av vann- og avløpsanlegg
1010 Utslippstillatelser v/ NN
1030 Pause med sofaprat
1040 Hevd av restriksjonsbelter rundt kommunale ledninger v/ NN
1100 Pause med sofaprat
1110 Aktsomhetsplikt ved grunnvannstiltak v/ Gunnhild Storbekkrønning, NMBU
1130 Pause med sofaprat
1140 Lunsj
1240 Pålegg om å installere pumpe eller tilbakeslagsventil: - Når kommunen endrer trase eller andre ytre forhold gjør det nødvendig v/ Ann-Janette, Moss kommune
1300 Pause med sofaprat
  Kommunal forurensningsmyndighet
1310 Fylkesmennenes tilsynsaksjon etter kap. 13. Kommunens tilsynsplikt med utslippstillatelser v/ NN
1330 Pause med sofaprat
1340 Etablering og drift av mindre avløpsanlegg - Ny veiledning med sjekkliste v/ Gjertrud Eid, Norsk Vann
1400 Pause med sofaprat
1410 Ulovlighetsoppfølging, praktiske utfordringer v/ Wenche Myhrvold Olsen, Indre Østfold kommune
1430 Pause med sofaprat
1440 Søknadsplikt for brønner, kommentarer til uttalelsen fra KMD i 2011 om at brønnboring ikke er søknadspliktig v/ Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU 
1500 Pause med sofaprat
  Gebyr og selvkost
1510 Revidert selvkostveiledning v/ Ida Stabo-Eeg, Norsk Vann
1530 Oppgjørskorreksjon: Enkeltvedtak, foreldelse, forvaltningsrettslige skranker for opphevelse - er det opprinnelige vedtaket en nullitet v/ Guttorm Jakobsen, Eget firma
1600 Avslutning


Priser

Dag 1 (medlem): kr. 3000,-
Dag 1 (ikke-medlem): kr. 4000,-

Dag 2 (medlem): kr. 3000,-
Dag 2 (ikke-medlem): kr. 4000,-

Meld deg på allerede nå!
 

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato ons 25 nov 2020
Sluttdato tor 26 nov 2020
Kapasitet 300
Antall deltagere 50
Ledige plasser 250
Web Analytics