VA-Yngre seminar 2019—Det Ekstreme

VA-Yngre har gleden av å presentere årets seminar: Det ekstreme. Seminaret vil kunne tilby innsikt i de ekstreme værsituasjonene og klimaendringene som har påvirket bransjen de siste årene. Det vil være foredragsholdere som har stått mitt opp i krevende krisesituasjoner og som her deler sin erfaring. Deriblant vil de være foredrag fra tidligere politiker og nå direktør ved CICERO Kristin Halvorsen, PST og mange andre dyktige foredragsholdere fra vår egen bransje. Dag 1. rundes av med et spennende sosialt opplegg med. Dag 2. vil Trondheim kommune ta oss med på befaring for å se på skallsikring av anleggene sine. Så klart vil det også være spennende workshops hvor de som deltar kan bidra inn selv.

Ikke gå glipp av det spennende faglige og sosiale innholdet på årets seminar!

OBS: Det er kun 120 plasser til middagen på dag 1. Det er førstemann til mølla prinsippet.

Workshop 1. Caseoppgave Tørke- og vannforsyningssikkerhet

Gruppen blir delt inn i mindre grupper og skal løse en case. Her er et eksempel på:

"Det er tidleg i august, og ein kommune i Østfold er utsatt for sin største tørke på over 30 år. Dei er usikre på kor lenge vassforsyninga deira kjem til å halda, og har bestemt seg for å leiga inn alle dykk som rådgjevar for kommunen. Kommunen seier at situasjonen er kritisk, og de blir bedt om å levera ein kort rapport med tiltak kommunen kan gjera for å betra situasjonen i løpet av den kommande timen."

Workshop 2. Overvann i tidligfase planlegging

«Både nasjonale og kommunale styringsorgan oppfordrer til «blågrønne» naturbaserte (NBS) løsninger i overvannshåndteringen, slik som regnbed, grønne tak, swales mfl. Disse løsningene introduserer fleksibilitet i systemet, bidrar positivt til det naturlige hydrologiske krinsløpet, og kan forbedre luftkvalitet og økosystemer. Løsningene er svært kontekst- avhengige, noe som betyr at prestasjonen avhenger sterkt av riktig plassering, utforming og dimensjonering med utgangspunkt i det enkelte prosjektet. Dessverre blir overvann som regel tatt hensyn til sent i en byggeprosess, og gjerne etter at bygg, parkeringsplasser og andre elementer er planlagt og bygget, noe som vanskeliggjør optimale løsninger og plasseringer av NBS.

Nye digitale verktøy og modeller kan derimot bidra til at overvann kommer inn tidligere i planleggingen - i en fase hvor det er større frihet og sannsynlighet for å treffe optimale løsninger. Problemet er at vi mangler retningslinjer og veiledere for å kunne planlegge optimalt, når mulighetene er mange. I denne workshopen vil vi gjennom gruppearbeid undersøke hvordan en optimal overvannshåndtering med NBS på tomt ser ut og hvordan overvannshåndtering kan inngå i de tidlige fasene av eiendomsutvikling. Masterstudent Guro Stokseth vil dele erfaringer fra sitt arbeid, og resultatene av workshopen vil være verdifulle bidrag til hennes masteroppgave «Digital Solutions for Early Phase Stormwater management».

Workshop 3. Trygge flomveier i urbane områder 

«Etablerte avløps og overvannssystemer er dimensjonert for helt andre klimaforhold enn de vi kan forvente i fremtiden. Der det ikke er mulig å transportere bort regnvannet i rør, må det lages plass til vannet på overflaten. Byområder består som oftest av store tette flater, og flomvann samles fort opp i gater og på veier. Byens unike topografi kan føre til at bygater blir til plutselige, ukontrollerte og spontane flomveger under ekstremvær. Workshopen tar for seg:

  • hvordan hydrauliske modeller kan brukes til å undersøke og evaluere egnetheten til gater som midlertidige flomveger og til å kartlegge flomvegers plassering i terreng
  • Farepotensialer som: f. eks flomdybde, hastighet og fare for erosjon
  • Sikkerhetskriterier og sikkerhetskrav til flomveger i by»

Workshop 4. – Ditt møte med en beredskapssituasjon

I denne workshopen vil man kunne dele erfaringer fra hendelser som har skjedd i den hjemkommune eller som ditt selskap har arbeidet med. Hva skjedde? Hvorfor skjedde det?  Var man forberedt for en slik hendelse? Er det noen nyttig erfaring man kan dele med andre?

Hendelsen vil bli presentert før man deles inn i grupper og vil finne «løsningen» for hvordan man kunne unngått at konsekvensene ble som de ble.  Deltakere som ønsker å legge en hendelse oppfordres til å melde det inn på forhånd til Merete Stange Sørum , kun en kort beskrivelse av selve hendelsen.

 Workshop 5. IWA

Neste år vil fagfolk fra hele verden samles i nabolaget vårt i Danmark når IWA arrangerer World Water Congress i København, Oct 2020. Aktører fra ulike sektorer og land skal diskutere hvordan vannbransjens fremtid skal se ut. Vi, de unge i Young Water Professionals (YWP), vil gjerne ta vannbransjen inn i framtiden. Verden og vannsektoren møter globale utfordringene som konsekvensene av klimaendringer og befolkningsvekst. For å løse de store utfordringene trenger vi mer internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og fagområder. I workshopen vår ønsker vi å drøfte sammen med dere hvilke muligheter de unge i den norske vannbransjen har på kongressen og hvordan et nordisk samarbeid kan se ut. Workshopen skal være forarbeidet for en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi mot København 2020 og vi håper at flere av dere får lyst å være med på veien videre.

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 09 apr 2019 09:00
Sluttdato 10 apr 2019 15:30
Kapasitet 150
Antall deltagere 107
Ledige plasser 43
Registrering lukkes man 25 mar 2019
Lokasjon Clarion Hotel & Congress
Vi tar ikke imot påmeldinger til dette arrangementet lenger.
Web Analytics